Młodzieżowa Rada Miejska

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia Zarządzeniem nr 0050.42.2018 z dnia 21 marca 2018 roku powołał Młodzieżową Radę Miejską w Skwierzynie.

26 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2020. Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem radny - Mikołaj Wyrembski. Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia pogratulował wszystkim radnym zdobycia mandatu zaufania społecznego w swoich szkołach, a następnie wręczył nominacje na ręce świeżo wybranych Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej na kadencję 2018 - 2020 powołani zostali:

1. Anus Paulina
2. Drapała Oliwia
3. Dziobek Gabriela
4. Janas Alicja
5. Matkowska Alicja
6. Milej Milena
7. Perka Mikołaj
8. Rubis Anna - Wiceprzewodnicząca
9. Seroka Julia
10. Suchostawski Miłosz
11. Szkudlarek Magdalena
12. Urbanek Marcel
13. Werkowska Liwia
14. Wyrembski Mikołaj - Przewodniczący
15. Zając Klaudia


 Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie:

1. Drapała Oliwia
2. Dziobek Gabriela
3. Matkowska Alicja
4. Milej Milena
5. Rubis Anna
6. Seroka Julia - Przewodnicząca
7. Szkudlarek Magdalena

Kierunki działania Komisji:
1. Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;
2. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działalności młodzieży;
3. Integracja i współpraca środowisk młodzieżowych i twórczych na terenie Gminy Skwierzyna;
4. Zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Gminy Skwierzyna;
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i pomocy charytatywnej.

1. Anus Paulina - Przewodnicząca
2. Janas Alicja
3. Perka Mikołaj
4. Suchostawski Miłosz
5. Urbanek Marcel
6. Werkowska Liwia
7. Zając Klaudia

Kierunki działania Komisji:
1. Rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2. Rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;
3. Propagowanie wiedzy umożliwiającej młodzieży pełnienie funkcji społecznych, zawodowych w nowoczesnym społeczeństwie;
4. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
5. Działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia.


 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie znajduje się TUTAJ.


 

Regulamin konkursu na logo MRM w Skwierzynie znajduje się TUTAJ.

Zgoda na przetwarzenie danych w konkursie na logo MRM w Skwierzynie do pobranie TUTAJ.

Mikołaj Wyrembski - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie
e-mail: mrmatskwierzyna [dot] pl
trl.: 667 363 053

Przemysław Uss - Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie
e-mail: p [dot] ussatskwierzyna [dot] pl
tel.: 95 7 216 514