Miasta partnerskie

 Miasta partnerskie:

BERNAU BEI BERLIN (Niemcy) - od roku 1979 Skwierzyna związana jest umową o partnerskiej współpracy. Odnowienie umowy nastąpiło w roku 1996. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń w sferze kulturalnej, turystycznej i sportowej.

www.bernau.de

DURBE (Łotwa) – 16 lipca 2016 roku podpisano list intencyjny o współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się do wspólnej promocji i realizacji działań pogłębiających współpracę społeczno - gospodarczą samorządów.

www.durbe.lv

FREDERSDORF – VOGELSDORF (Niemcy) - gmina położona w Brandenburgii w powiecie Märkisch - Oderland. Powstała w 1993 r., z połączenia wcześniej niezależnych dwóch gmin. Gmina ma charakter miejsko-wiejski, zamieszkuje ją niespełna 13 tys. mieszkańców. 12 października 2013 r., podczas spotkania partnerów w Fredersdorf - Vogelsdorf podpisano umowę o partnerstwie.

www.fredersdorf-vogelsdorf.de

MIĘDZYCHÓD (Polska) - miasto w niewielkiej odległości od Skwierzyny (ok. 30 km), w województwie wielkopolskim. Początkiem ściślejszej współpracy była organizacja wspólnej imprezy pod nazwą „Święto Podgrzybka”, która w zamierzeniu pomysłodawców miała stać się świętem leśników, grzybiarzy, myśliwych. Jest to impreza cyklicznie organizowana od 2001 roku na pograniczu województw, gdyż Skwierzyna - miasto województwa lubuskiego graniczy z Międzychodem - miastem województwa wielkopolskiego.

www.miedzychod.pl