Inwestujemy w bezpieczeństwo i zdrowie

2.147.375,81 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 988.458,20 zł

 

2015 rok:

2017 rok:

2019 rok:

2020 rok: