Inwestujemy w sport, kulturę i rekreację

1.741.017,11 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 668.144,50

 

2015 rok:

2016 rok:

2017 rok:

2018 rok: