Inwestujemy w sport, kulturę i rekreację

1.802.652,11 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 624.624,00 zł

 

2015 rok:

2016 rok:

2017 rok:

2018 rok:

2019 rok:

2020 rok: