Gmina Fair Play

„GMINA FAIR PLAY” W LICZBACH

Do udziału w X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” nagrodziliśmy 485 gmin, którym łącznie przyznane zostały 1104 certyfikaty „Gmina Fair Play.”

KATEGORIE KONKURSU

W konkursie i programie certyfikacyjnym przewidzieliśmy sześć kategorii:

- gmin wiejskich agro - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich, a których rozwój jest związany z rolnictwem, agrobiznesem lub szeroko rozumianym przetwórstwem rolno-spożywczym;
-gmin wiejskich wielofunkcyjnych - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich; o zróżnicowanych funkcjach rozwojowych, obejmujących przynajmniej dwie różne dziedziny gospodarki;
- miasteczek i małych miast - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gminy obejmujące tylko jedno miasto o liczbie ludności do 30.000 mieszkańców;
- średnich miast - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gminy obejmujące tylko jedno miasto o liczbie ludności od 30.001 do 100.000 mieszkańców;
- dużych miast - kategoria ta obejmuje gminy miejskie, o liczbie ludności powyżej 100.000 mieszkańców;
- gmin turystycznych - kategoria ta obejmuje gminy, w których turystyka stanowi istotną dziedzinę gospodarki, lub które stymulują rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne.

ZASADY WERYFIKACJI

Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego).

Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przyznanych, w trakcie II etapu, przez audytorów i inwestorów oraz tych, które uzyskano na podstawie ankiety z I etapu konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”.

Tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”, a także statuetkę Laureata Konkursu dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizatorzy przyznają na rok. Zastrzegają sobie również prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Gmina Fair Play” w przypadku stwierdzenia zachowania naruszającego idee i cele konkursu.

KORZYŚCI DLA LAUREATOW

Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w konkursie, na podstawie badania losowo wybranych przedsiębiorców i inwestorów, gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań przedsiębiorców i inwestorów oraz ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji konkursu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play”, gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

ORGANIZATORZY

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.