Inwestujemy w infrastrukturę

37.395.851,59 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 16.717.864,07

 

2015 rok:

2016 rok:

2017 rok:

2018 rok: 

2019 rok: