Inwestujemy w infrastrukturę

22.825.818,58 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 10.096.006,43

 

2015 rok:

2016 rok:

2017 rok:

2018 rok: