Jednostki organizacyjne gminy

Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę oraz spółek z udziałem gminy:

- Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
- Przedszkole Integracyjne Gromadka Misia Uszatka

Dyrektor: Leszek Pawłowski
Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej (ul. Mickiewicza 26): Wojciech Kudliński
Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej (ul. Batorego 14): Anna Bielewicz - Dubiec
Wicedyrektor ds. przedszkola (ul. Mickiewicza 26): Ewa Adamiec
Wicedyrektor ds. przedszkola (ul. Garnizonowa 17): Ewa Majdan

Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole, ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 00 35
e-mail: sp_skwierzynaatpoczta [dot] onet [dot] pl
www.spskwierzyna.net

Szkoła Podstawowa, ul. Batorego 14, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 00 73
e-mail: sekretariat_gimnazjumskatop [dot] pl
www.gimnazjumsk.edupage.org

Przedszkole, ul. Garnizonowa 17, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 79 12

Dyrektor: Krystyna Filipiak - Wowczko

ul. Kościelna 7, 66-440 Murzynowo
tel. 95 717 51 92
e-mail: spmurzynowoatgmail [dot] com
http://www.spmurzynowo.witrynaszkolna.pl

- Technikum
- Szkoła Branżowa I stopnia
- Centrum Kształcenia Praktycznego
- Liceum dla dorosłych
- Szkoła Policealna

Dyrektor: Grzegorz Mrowicki
Wicedyrektor: Andrzej Gawroński

Zespół Szkół Technicznych, ul. Poznańska 1, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 01 12
e-mail: zstatzst [dot] skwierzyna [dot] pl
www.zstskw.nazwa.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Mickiewicza 3, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 03 05

Dyrektor: Edyta Kosowska - Pallasch

ul. Mickiewicza 1, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 728 20 83
e-mail: skwloatinteria [dot] pl
www.loskwierzyna.edupage.org

Kierownik: Ewa Adamiec

ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 05 12
e-mail: sp_skwierzynaatpoczta [dot] onet [dot] pl
http://www.spskwierzyna.net/ze/viewpage.php?page_id=3

Kierownik: Agnieszka Czaczkowska
Zastępca Kierownika: Anna Zabielska

ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 09 28
e-mail: opsatskwierzyna [dot] pl
www.opsskwierzyna.pl

Kierownik: Agata Smoleń

ul. 2-go Lutego 23, 66-440 Skwierzyna
tel. 515 701 492
e-mail: senior-wigoratskwierzyna [dot] pl
www.wigorskwierzyna.pl

 - Zakłady budżetowe:

Dyrektor: Jakub Nawrot

ul. Sportowa 1, 66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 04 89
e-mail: osir [dot] skwierzynaato2 [dot] pl
www.skwierzyna.naszosir.pl

- Instytucje kultury:

Dyrektor: Maciej Zawidzki

ul. Teatralna 5, 66-440 Skwierzyna
tel.: 95 717 00 59
e-mail: sokatskwierzyna [dot] pl

- Spółki z udziałem gminy:

Prezes Zarządu: Tomasz Reszel

ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna
tel.: 95 717 20 27
email: sekretariatatzuk-skwierzyna [dot] pl
www.zuk-skwierzyna.pl

Prezes Zarządu: Dorota Sitko

ul. Mostowa 1, 66-440 Skwierzyna
tel.: 95 717 05 04
email: zec [dot] skwierzynaatwp [dot] pl
www: brak

Prezes Zarządu: Robert Makówka

ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna
tel.: 95 717 00 39
email: sekretariat [dot] skwierzynaatnowyszpital [dot] pl
www.nowyszpital.pl/skwierzyna/podstawowe_informacje