Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

I Edycja:

 

 

 

Gmina Skwierzyna w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie” w wysokości 8.000.000,00 PLN, co stanowi 47,91% łącznej wartości inwestycji.

Łączna wartość inwestycji to: 16. 697.018,57 zł

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie, na działce nr 212/5 w obrębie 3 miasta Skwierzyna przy ulicy Mickiewicza 26.

Wykonawcą inwestycji w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została firma GOTECH Sp. z.o. o. z siedzibą ul. Podmiejska Boczna 16, Gorzów Wlkp.

Hala sportowa przystosowana będzie do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz organizowania imprez sportowo- widowiskowych, międzyszkolnych organizacji sportowych i rekreacyjnych. Powyższy obiekt stanowić będzie zespół pomieszczeń składający się z trzech segmentów połączonych komunikacją wewnętrzna:

 • sali sportowej
 • zaplecza z łącznikiem - przebieralni oraz szatni z pom. sanitarnymi oraz o funkcji uzupełniającej - siłowni
 • pomieszczeń technicznych, pomieszczeń pomocniczych/ magazynowych.

Obiekt hali sportowej połączony będzie z budynkiem szkoły łącznikiem prowadzącym do klatki schodowej i komunikacji ogólnej. W hali sportowej znajdować będzie się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, w obrębie którego znajdują się pola gier do koszykówki ,siatkówki oraz tenisa. Oczywiście wszystkie boiska zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Siatkowej, Koszykówki.

W obrębie sali sportowej powstaną dwie trybuny w systemie rozsuwanym ( teleskopowo) dla 80 osób na poziomie parteru oraz trybuna stała dla 200 osób z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania zostanie również wykonane pełne zagospodarowanie terenu w postaci nowych ciągów komunikacyjnych, nowego oświetlenia terenu Zespołu Edukacyjnego oraz nowej drogi pożarowej w połączeniu z ulicą Traugutta wraz z  parkingami dla użytkowników hali.

 

 

Gmina Skwierzyna w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum miasta Skwierzyna” w wysokości 1.900.000,00 PLN, co stanowi 91,53% łącznej wartości inwestycji.

Łączna wartość inwestycji to: 2.075.733,04 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in.:

 • przebudowę dróg gminnych: ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicę Czerwonego Krzyża, plac manewrowy przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty oraz drogę gminną dojazdową do budynku wielorodzinnego w ul. Rynek 14 w Skwierzynie,
 • przebudowę wszystkich zjazdów na przyległe nieruchomości,
 • zastosowanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu Eko-Behaton, ciągu pieszego z kostki betonowej typu Holland w kolorze czerwonym,
 • regulację z częściową wymianą armatury istniejących uzbrojeń.

 

Wykonawcą inwestycji w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została firma Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z siedzibą ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce.

 

 

 

II Edycja:

 

 

Gmina Skwierzyna w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej – Ceglana Góra w Skwierzynie” w wysokości 4 750 000,00 PLN.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego,
 • przebudowę wszystkich zjazdów na przyległe nieruchomości,
 • regulację z częściową wymianą armatury istniejących uzbrojeń,
 • odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo na własny teren nieutwardzony,
 • budowę oświetlenia drogowego

 

Realizacja ww. inwestycji znacznie poprawi komfort życia mieszkańców w tej części miasta Skwierzyna w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. Z uwagi na tępo rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym obszarze inwestycja ta będzie miała pozytywny wymiar lokalny dla mieszkańców Skwierzyny.