ZAWIADOMIENIE O IX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

05.04.2019

                                                                                         Z A W I A D O M I E N I E


Informuję, że w dniu  10 kwietnia  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie  obrad  i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Wręczenie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie o wyborze Pani Zofii Zawłockiej na  radną Rady Miejskiej w Skwierzynie.
3.    Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
4.    Zamknięcie sesji.

                       
                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                          (-) Zygmunt Kadłubiski