LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SKWIERZYNIE - CZEKAMY NA CIEBIE DO 17 CZERWCA 2019 R.

03.06.2019

                                                                           Dobra szkoła – dobry wybór – dobra przyszłość  
                                                                      Ucz się w LO im. I. Sendler w Skwierzynie!!!
         
              LO w Skwierzynie jest szkołą z 74–letnią tradycją. Powstała 26 listopada 1945 r. jako Gimnazjum Koedukacyjne im. Bolesława Chrobrego. 26 listopada 2008r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ireny Sendler i wręczenia nowego sztandaru. 1 kwietnia 2009 r. naszą szkołę odwiedził prezydent Lech Kaczyński, który dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronce Liceum.

Od nowego roku szkolnego 2019/20 proponujemy:
•    dla absolwentów gimnazjum kształcenie w  nachyleniu profilowym: chemiczno – biologicznym z trzema przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: chemią, biologią i językiem obcym oraz z przedmiotem uzupełniającym – historią i społeczeństwem lub turystyczno – jezykowym z dwoma przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: geografią  i językiem obcym oraz z trzema przedmiotami uzupełniającymi: historią i społeczeństwem, turystyką i zajęciami sportowymi. Uruchomienie dwóch nachyleń uzależnione będzie od liczby kandydatów i ich zainteresowań,
•    dla absolwentów szkoły podstawowej rozszerzanie trzech przedmiotów z następujących: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, biologia, język nowożytny.
Od 2017 r. roku LO w Skwierzynie jest członkiem Klubu Szkół UNICEF promującego idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka. Motto tej organizacji brzmi: „UNICEF pomaga wszystkim dzieciom. Wszędzie”. W ramach współpracy z UNICEF uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych związanych z tematyką praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej a także bezpieczeństwa dzieci. Ostatnio bardzo aktywnie włączyli się w akcję charytatywną: ,,Wszystkie kolory świata’’.
Od dwóch lat współpracujemy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych i innych zajęciach  prowadzonych przez pracowników Akademii, w dniach otwartych oraz wydarzeniach i imprezach organizowanych przez tę uczelnię. Celem tej współpracy jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży naszego LO.
Jesteśmy otwarci na społeczność lokalną. Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Wojskowym 35. Dywizjonu Rakietowego
 w Skwierzynie, biorąc udział np. w wieczorkach poetyckich czy wspólnych imprezach z seniorami.
Naszym atutem jest bardzo doświadczona kadra pedagogiczna, posiadająca najwyższe kwalifikacje zawodowe.     

LO im. I. Sendler w Skwierzynie to szkoła:
•    kameralna, bezpieczna, przyjazna uczniom,
•    pozwalająca osiągać wysokie wyniki nauczania,
•    odnosząca sukcesy w konkursach przedmiotowych,
•    dobrze wyposażona,
•    zapewniająca naukę w niewielkich grupach,
•    troszcząca się o wszechstronny rozwój uczniów,
•    indywidualizująca proces nauczania i wychowania,
w której nie ma miejsca na nudę!

OFERUJEMY:
•    przedmiot uzupełniający: zajęcia taneczne poprawiające sprawność  fizyczną i kształtujące warsztat taneczny,
•    bardzo dobrze wyposażone gabinety lekcyjne,
w tym nowoczesne pracownie: informatyczną, biologiczną
oraz chemiczną z superspecjalistycznym laboratorium,
•    stypendia za wyniki w nauce i sporcie,
•    różnorodne zajęcia rozwijające uzdolnienia (np. zajęcia sportowe,
koło języka łacińskiego, koło teatralne, koło turystyczne),
•    nowoczesny sprzęt sportowy (bardzo dobrze wyposażona siłownia),
•    wycieczki i imprezy szkolne (wspólne wigilie, dzień patrona, wyjazdy integracyjne, zajęcia w terenie i wiele innych),
•    WIFI udostępnione do użytku uczniom,
•    darmowe korepetycje,
•    przyjazną, życzliwą uczniom,  prawdziwie domową atmosferę.

                                                                    Jeżeli chcesz uczyć się w przyjaznej, kameralnej
                                                                         i bezpiecznej szkole, zgłoś się do nas!