KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKWIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019