GMINA SKWIERZYNA Z KOLEJNYM DOFINANSOWANIEM. TYM RAZEM NA WSPÓŁPRACĘ ZAGRANICZNĄ

09.01.2019

Gmina Skwierzyna jako lider projektu wspólnie z miastami Durbe (Łotwa) oraz Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „QUO VADIS EUROPO?” w ramach programu „Europa dla obywateli” - 2.1 Partnerstwo miast.

Projekt ma na celu wspieranie miast partnerskich w mieście będącym gospodarzem projektu, skupionych wokół tematów zgodnych z celami programu. Głównym celem działań jest wspieranie budowy przyjaznej współpracy między trzema narodami. Tematami poruszanymi w projekcie będą zagadnienia łączące w sposób pozytywny naszą wspólną historię, zarówno w odległych i aktualnych czasach, a także tradycję i promowanie dialogu międzykulturowego.

Gmina na realizację projektu wnioskowała i otrzymała kwotę 21.672,00 zł.

W ramach Komponentu 2 Działania 2.1. - Partnerstwa miast, Agencja Wykonawcza EACEA otrzymała łącznie 292 wnioski z prośbą o dofinansowanie od wnioskodawców z 27 państw. Najwięcej wniosków pochodziło z Węgier (21%), Słowacji (17%) oraz Włoch (14%). 

Na projekty Partnerstwa miast przyznanych zostało 118 dotacji. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów pochodziło z Danii, Francji, Węgier, Włoch oraz Słowacji. W Polsce, tylko 6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, w tym wniosek Gminy Skwierzyna.