FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH DOFINANSUJE SKWIERZYŃSKIE DROGI!

21.05.2019

20 maja 2019 r. Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia uczestniczył w uroczystości wręczenia czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu, które odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, udział wziął Premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Rządu.

Gmina Skwierzyna otrzymała promesę na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich etap II oraz rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie", którą wręczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane na odcinkach ww. dróg, m. in.:

- remont nawierzchni jezdni bitumicznych,

- remont chodników,

- budowa opasek,

- remont nawierzchni istniejących zjazdów,

- budowa skrzyżowania ulicy Ratuszowej z ulicą Batorego,

- budowa chodników,

- budowa murów oporowych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonanie ww. prac zapewni poprawę zarówno bezpieczeństwa uczestników ruchu jaki i komfortu jazdy kierujących.

Całkowita wartość robót została oszacowana na niespełna 1.150 tys. zł. Skwierzyna wnioskowała o 571 tys. zł dofinansowania. Fundusz Dróg Samorządowych wesprze inwestycję kwotą co najmniej 268.797 zł. W przypadku wystąpienia oszczędności podczas realizacji inwestycji przez pozostałe lubuskie gminy kwota dofinansowania może wzrosnąć.