Aktualności

WYBORY SOŁTYSA KROBIELEWKA
01.07.2024
28 czerwca 2024 r. mieszkańcy Sołectwa Krobielewko wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2024 – 2029 r. Sołtysem Krobielewka została...
POWITANIE NOWEJ ZMIANY WOJSK AMERYKAŃSKICH W...
27.06.2024
26.06.2024 roku Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski spotkał się z LTC Lucas – Dowódcą nowej zmiany stacjonujących w Skwierzynie wojsk armii...
WYBORY SOŁTYSA GOŚCINOWA
27.06.2024
26 czerwca 2024 r. mieszkańcy Sołectwa Gościnowo  wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2024 – 2029 r. Sołtysem Gościnowa  została...
GŁOŚNA PRÓBA SYREN
26.06.2024
W dniu 27 czerwca 2024 r. w godz. 12:00 – 12:30 na terenie Skwierzyny odbędzie się głośna próba syren alarmowych wykorzystywanych w systemie...
WYBORY SOŁTYSA MURZYNOWO
26.06.2024
25 czerwca 2024 r. mieszkańcy sołectwa Murzynowo  wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2024 – 2029 r. Sołtysem Murzynowa  został, Pan...
WYBORY SOŁTYSA DOBROJEWA
26.06.2024
24 czerwca 2024 r. mieszkańcy wsi Dobrojewo  wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2024 – 2029 r. Sołtysem Dobrojewa  został...
SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI - PRYMUSAMI
21.06.2024
20 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski spotkał się z absolwentami szkoły gminnej, którzy w...
NOWY SOŁTYS W SOŁECTWIE TRZEBISZEWO
21.06.2024
20 czerwca 2024 r. mieszkańcy miejscowości Trzebiszewo wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2024 – 2029 r. Sołtysem Trzebiszewa została...
ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
20.06.2024
ZAWIADOMIENIE  Informuję,że  IV sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie odbędzie się 27 czerwca 2024 r.  o  godz. 12.00 w  sali narad Urzędu...
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W...
20.06.2024
  Zgodnie z  art. 28aa  ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.0.609 t.j.) Burmistrz Skwierzyny przedstawił Radzie Miejskiej w...

Pages