MEDAL BURMISTRZA SKWIERZYNY „BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY) SKWIERZYNA- MIASTO KRÓLEWSKIE”

Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny nr 0050.45.2017 z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia i zasad nadawania Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” oraz wprowadzenia Regulaminu Kapituły nadającej Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie”.

Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Wnioski o nadanie Medalu do pobrania:

- osoba fizyczna TUTAJ

- organizacja TUTAJ

Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny nr 0050.46.2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” w składzie:

Bożena Kaśków - Przewodniczący Kapituły
Włodzimierz Szopiński - Sekretarz Kapituły
Maria Więcka - Zasłużony Obywatel Skwierzyny
Tadeusz Przybyłka - Honorowy Obywatel Skwierzyny
Włodzimierz Idzior - Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

 

Protokołem nr 1 z dnia 10 maja 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 12 maja 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Ireneuszowi Miskowskiemu
2. Pani Walentynie Rubis
3. Panu Maciejowi Zawidzkiemu

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 26 maja 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Marii Muzia
2. Panu Michałowi Muzia
3. Panu Kazimierzowi Otto
4. Panu Edmundowi Reszelowi
5. Pani Lucynie Skorek
6. Pani Danucie Sańko
7. Pani Wandzie Imielicie
8. Pani Halinie Relich
9. Panu Kazimierzowi Woś
10. Panu Leonowi Dębskiemu
11. Pani Jadwidze Dębskiej
12. Pani Jolancie Zasiadczyk
13. Pani Małgorzacie Kubiec
14. Pani Małgorzacie Kijak
15. Panu Bogdanowi Wszołkowi
16. Panu Leszkowi Karczmarskiemu
17. Panu Wojciechowi Kąpińskiemu
18. Pani Elżbiecie Koniecznej

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 27 maja 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującemu przedsiębiorstwu:

1. GOLD-LAS Skup Sprzedaż Runa Leśnego Krzysztof Pyrkowski

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 9 czerwca 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Romanowi Łobacz
2. Panu Piotrowi Kownackiemu

 

Protokołem nr 2 z dnia 11 maja 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 12 maja 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Leszkowi Pawłowskiemu

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 25 maja 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Zdzisławie Maląg

 

Protokołem nr 3 z dnia 5 czerwca 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 5 sierpnia 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Bronisławowi Nowakowi
2. Panu Bolesławowi Olejniczakowi
3. Panu Barnardowi Kucz
4. Panu Ronaldowi Manthe
5. Panu Grzegorzowi Latała
6. Panu Stefanowi Dubiec
7. Panu Czesławowi Szymczak

 

Protokołem nr 4 z dnia 3 sierpnia 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 5 sierpnia 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom i instytucji:

1. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu - Koło nr 1 w Skwierzynie
2. Panu Wiesławowi Hejduk
3. Panu Zygmuntowi Kurzawskiemu

 

Protokołem nr 5 z dnia 9 października 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 13 października 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

 1. Pani Barbarze Michalak
 2. Pani Bronisławie Sitarz
 3. Pani Róży Czader - Fedczyszyn
 4. Panu Romanowi Śniowskiemu
 5. Panu Wiesławowi Mikołajczakowi
 6. Panu Ferdynandowi Sańko
 7. Panu Zenonowi Ochwatowi
 8. Pani Elżbiecie Kownackiej
 9. Panu Jackowi Gnybkowi
 10. Pani Wiesławie Jakubowskiej
 11. Pani Danucie Mamij
 12. Pani Marii Płaskoń
 13. Pani Jolancie Riedel
 14. Pani Ewie Wach
 15. Pani Grażynie Wielgockiej - Czemarmazowicz
 16. Pani Jagodzie Kowalskiej
 17. Pani Aleksandrze Rachut
 18. Panu Mateuszowi Karczmarskiemu
 19. Panu Zbigniewowi Dec
 20. Panu Stanisławowi Koszela
 21. Pani Genowefie Gołaś
 22. Pani Halinie Jung
 23. Panu Janowi Romańczakowi
 24. Panu Ludwikowi Rajskiemu
 25. Panu Józefowi Dołbieniowi
 26. Panu Zdzisławowi Belinie
 27. Panu Józefowi Kamińskiemu
 28. Pani Teresie Podsiadły
 29. Panu Szymonowi Dziubak
 30. Panu Włodzimierzowi Szopinskiemu

 

Protokołem nr 6 z dnia 3 listopada 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 10 listopada 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującej osobie:

1. Pani Lidii Wilczak

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 2 grudnia 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom oraz instytucji:

1. Klubowi Abstynenta "ZDRÓJ"
2. Pani Marii Stańczuk
3. Pani Elżbiecie Szopinskiej
4. Panu Janowi Nowackiemu

 

Protokołem nr 7 z dnia 17 stycznia 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 19 stycznia 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Ryszardowi Mięki
2. Panu Czesławowi Witek

 

Protokołem nr 8 z dnia 2 marca 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 8 marca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Iwonie Bogackiej - Piękoś
2. Pani Katarzynie Mokrzyckiej
3. Pani Agnieszce Czaczkowskiej
4. Pani Marii Długozima
5. Pani Annie Kłos
6. Pani Grażynie Filipek
7. Pani Petrze Śmigielskiej
8. Pani Wiesławie Waśko
9. Pani Joannie Bremborowicz
10. Pani Beacie Igielskiej
11. Pani Alinie Świątek
12. Pani Jadwidze Bachanek
13. Pani Martynie Zając
14. Pani Marzenie Jarosiewicz - Pruskiej

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 10 marca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Nadziei Szczepaniak
2. Pani Manueli Mamys

 

Protokołem nr 9 z dnia 6 marca 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 8 marca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującej osobie:

1. Pani Janinie Nowak

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 10 marca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującej instytucji:

1. Zespołowi Tanecznemu "NOWINKA"

 

Protokołem nr 10 z dnia 30 kwietnia 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 5 maja 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym instytucjom:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiszewie
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach
4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie

 

Protokołem nr 11 z dnia 23 maja 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 29 maja 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Jadwidze Bachanek
2. Panu Władysławowi Banickiemu
3. Panu Włodzimierzowi Dubiec
4. Panu Mirosławowi Gołaś
5. Panu Edwardowi Hochenzemu
6. Panu Czesławowi Januszkiewiczowi
7. Panu Zygmuntowi Kadłubiskiemu
8. Panu Jerzemu Kuźmiczowi
9. Pani Bogumile Łozińskiej
10. Panu Krzysztofowi Orzeszko
11. Panu Ryszardowi Szczepaniakowi
12. Panu Maciejowi Tarnowskiemu
13. Panu Jackowi Tulowi
14. Pani Zofii Zawłockiej
15. Pani Annie Nobel
16. Pani Małgorzacie Stańko

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 10 czerwca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującej instytucji:

1. Zespołowi Tańca Ludowego "OBRZANIE"

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 7 lipca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Tadeuszowi Filipek
2. Panu Józefowi Szczepaniakowi
3. Panu Józefowi Wachowiczowi

 

Protokołem nr 12 z dnia 26 czerwca 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 7 lipca 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Piotrowi Milej
2. Panu Michałowi Piekarskiemu

 

Protokołem nr 13 z dnia 10 sierpnia 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 17 sierpnia 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Panu Piotrowi Dubec
2. Panu Edwardowi Dudkiewicz
3. Panu Adamowi Herdzik
4. Panu Marcinowi Sówka
5. Panu Mirosławowi Suchostawskiemu
6. Panu Zbigniewowi Świątek
7. Panu Piotrowi Trumińskiemu

 

Protokołem nr 14 z dnia 26 września 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 30 września 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującej osobie:

1. Panu Stanisławowi Mikonowicz

 

Protokołem nr 15 z dnia 26 września 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 17 października 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Krystynie Wołos
2. Panu Janowi Wołos
3. Panu Stanisławowi Ruckiemu

 

Protokołem nr 16 z dnia 5 października 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 12 października 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom:

1. Pani Danucie Brama
2. Pani Ewie Majdan
3. Pani Marii Lewińskiej
4. Pani Alinie Tuszyńskiej - Kułak
5. Pani Elżbiecie Oprządek - Abu Amra
6. Pani Renacie Krompaszczyk
7. Pani Renacie Ralcewicz - Łapa
8. Pani Walentynie Sposób
9. Panu Rafałowi Fedczyszyn
10. Panu Ireneuszowi Buczek

 

Protokołem nr 17 z dnia 5 listopada 2018r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 9 listopada 2018 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom oraz instytucjom:

1. Pani Justynie Kownackiej
2. Pani Wioletcie Robak - Gabarkiewicz
3. Pani Annie Bubnowskiej
4. Pani Annie Osipiuk
5. Pani Katarzynie Piechowiak
6. Klubowi Sportowemu "FANTAZJA"
7. Studio Tańca "REMIX"
8. Zespołowi Tanecznemu "TRANS"

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.