Gmina w liczbach

Położenie geograficzne: 52° 36’ N 15° 30’ E

Powierzchnia miasta: 3.569 ha
Powierzchnia gminy: 28.544 ha

Rodzaj powierzchni gminy:
•    użytki rolne: 22%
•    lasy i grunty leśne: 69%
•    pozostałe grunty: 9%

Ogólna liczba ludności: 12.111
•    mieszkańcy miasta: 9.538
•    mieszkańcy wsi: 2.573
•    kobiety: 6.193
•    mężczyźni: 5.918

Zaludnienie: ok. 44 osoby na 1 km²

Liczba sołectw: 7
•    Dobrojewo: 96 mieszkańców
•    Gościnowo (w tym Murzynowo-Łomno i Warcin): 333 mieszkańców
•    Krobielewko (w tym Nadziejewki i Skrzynica): 151 mieszkańców
•    Murzynowo (w tym Kijewice): 818 mieszkańców
•    Świniary (w tym Jezierce i Nowy Dwór): 452 mieszkańców
•    Trzebiszewo (w tym Rakowo): 653 mieszkańców
•    Wiejce: 70 mieszkańców

Numer kierunkowy: 95

Kod pocztowy: 66-440

Stan na dzień: 01.01.2021r.