Gmina w liczbach

Położenie geograficzne: 52° 36’ N 15° 30’ E

Powierzchnia miasta: 3.569 ha
Powierzchnia gminy: 28.544 ha

Rodzaj powierzchni gminy:
•    użytki rolne: 22%
•    lasy i grunty leśne: 69%
•    pozostałe grunty: 9%

Ogólna liczba ludności: 12.467
•    mieszkańcy miasta: 9.853
•    mieszkańcy wsi: 2.614
•    kobiety: 6.438
•    mężczyźni: 6.029

Zaludnienie: ok. 44 osoby na 1 km²

Liczba sołectw: 7
•    Dobrojewo: 99 mieszkańców
•    Gościnowo: 340 mieszkańców
•    Krobielewko: 161 mieszkańców
•    Murzynowo: 851 mieszkańców
•    Świniary: 442 mieszkańców
•    Trzebiszewo: 654 mieszkańców
•    Wiejce: 67 mieszkańców

Numer kierunkowy: 95

Kod pocztowy: 66-440

Stan na dzień: 31.12.2018r.