WYBORY SOŁTYSA KROBIELEWKA

01.07.2024

28 czerwca 2024 r. mieszkańcy Sołectwa Krobielewko wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2024 – 2029 r. Sołtysem Krobielewka została Pani Barbara Konopska.

Członkami 8 osobowej Rady sołeckiej zostali: Justyna Thiele, Patryk Szczepanik, Angelika Rodak, Anna Wierzchowska, Barbara Szczepanik, Magdalena Wagner, Michał Sulej oraz Piotr Myślikowski.

Nowej Pani Sołtys  i członkom Rady sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy w nowej kadencji samych sukcesów oraz owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Pani Małgorzacie Stańko, dotychczasowej Pani sołtys Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski oraz Zastępca Burmistrza Skwierzyny Zbigniew Moraczyński, wręczyli kwiaty i złożyli serdeczne podziękowania za ponad 10-letnią prace na rzecz sołectwa Krobielewko i Gminy Skwierzyna.