OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA „RAZEM RAŹNIEJ”

01.07.2024

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia "RAZEM RAŹNIEJ" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: VIII Przegląd Artystyczny Osób z Niepełnosprawnościami