OGŁOSZENIE NR 18/2017 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

19.12.2017

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 18/2017 na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie pierzejowej o powierzchni użytkowej 139,59m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 8m2, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna, położonej przy ul. Władysława Jagiełły 7, w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 43/9 o pow. 359m2 i działkę Nr 43/12 o pow. 13m2. [oferta _1]

Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1.

Wadium należy wnieść do 18 stycznia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapa

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.