OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WINCENTYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ŚW. MIKOŁAJA W SKWIERZYNIE

03.11.2021

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Wincentyńskiego Stowarzyszenia Św. Mikołaja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.