OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

19.02.2018

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego  „NOWINKA”na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Szczegóły:

- ogłoszenie

- oferta