SESJA INAUGURACYJNA II KADENCJI MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SKWIERZYNIE

15.02.2018

Burmistrz Skwierzyny Zarządzeniem nr 0050.23.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku powołał Miejską Radę Seniorów.

15 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyła się I Sesja Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Otwarcia posiedzenia dokonała radna senior - Lucyna Skorek. Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia serdecznie powitał zebranych, a następnie wręczył nominacje na ręce świeżo wybranych Radnych Miejskiej Rady Seniorów II kadencji.

W skład Miejskiej Rady Seniorów na II kadencję powołani zostali:

 • Jolanta Brzezińska
 • Leon Dębski
 • Grażyna Filipek
 • Włodzimierz Idzior
 • Józefa Kotwicka
 • Bolesław Olejniczak
 • Stanisław Rucki
 • Lucyna Skorek
 • Włodzimierz Szopinski
 • Józef Tomala
 • Teresa Ziemska

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie nowo powołanej Rady wyłonili komisję skrutacyjną z przewodniczącą komisji - Jolantą Brzezińską oraz członkami komisji - Grażyną Filipek i Józefem Tomalą.

Przewodniczącym Rady Seniorów został Włodzimierz Szopiński, zastępcą przewodniczącego - Józefa Kotwicka, zaś sekretarzem wybrano Leona Dębskiego.

W spotkaniu Miejskiej Rady Seniorów udział wzięli również: Przewodnicząca Rady Miejskiej - Zofia Zawłocka, Sekretarz Gminy - Bożena Kaśków, sołtysi: Zbigniew Dec, Mirosław Gołaś, Czesław Januszkiewicz oraz przedstawiciele stowarzyszeń senioralnych.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę w odniesieniu nie tylko do środowiska seniorów ale dla całego samorządu pełni powołana Rada.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 marca 2018 roku o godz. 14:30.