DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

13.02.2018

Informujemy, że do 20 lutego br., można  składać wnioski o bezpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skwierzyna.
Po raz kolejny przystępujemy do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na demontaż, transport i utylizację azbestu.

O bezpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, jak i osoby fizyczne  posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się takie wyroby. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest będzie dla uczestników projektu bezpłatna.

Osoby zainteresowane  zapraszamy do złożenia wniosku wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Informacji dodatkowych udzielają pracownicy referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska tel. (95) 7-216-535, pok. 29.

Do pobrania:
- Wzór wniosku
- Oświadczenie o posiadanym tutule prawnym
- Oświadczenie o wykorzystaniu nieruchomości
- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
- Informacja o wyrobach zawierających azbest