KONKURS OFERT W OBSZARZE TURYSTYKI REGIONALNEJ

13.02.2018

6 lutego br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze turystyki regionalnej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie zadań w obszarze turystyki regionalnej polegających na promowaniu turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:

* rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

* stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

* rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

* rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

* rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ.