NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2018 ROKU

04.01.2018

W 2018 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej zgodnie z Zarządzeniem Starosty mieści się w Skwierzynie w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. przy ul. Chrobrego 5, pok. 9 i jest czynny w godzinach od 1500 do 1900.

Organizacja, której powierzono prowadzenie punktu została wyłoniona w procedurze konkursowej i jest to FUNDACJA HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przy ulicy Amałowicza-Tatara 7. Nieodpłatnych porad prawnych udziela adw. Mariusz Być.