OGŁOSZENIE NR 20/2017 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

19.12.2017

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 20/2017 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

  •  niezabudowane działki nr 498 o pow. 700m2, nr 499 o pow. 700m2, nr 509 o pow. 699m2, nr 510 o pow. 699m2, nr 546/2 o pow. 669m2, nr 547/2 o pow. 939m2, nr 31/5 o pow. 663m2, zlokalizowane w obrębie 4 Murzynowo,
  •  niezabudowane działki nr 101/9 o pow. 755m2, 100/2 o pow. 843m2, zbywane wraz z udziałem po 1/4 części w działce gruntu Nr 101/10, zlokalizowane w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  •  niezabudowaną działkę nr 200/7 o pow. 628m2, zlokalizowaną w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  •  niezabudowaną działkę nr 178/8 o pow. 211m2, zlokalizowaną w obrębie 3 Skwierzyna,
  •  zabudowaną budynkiem po byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 103,48m2 działkę gruntu Nr 75/11 o pow. 128m2 , zlokalizowaną w obrębie 5 Świniary.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 19 stycznia 2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.