SESJA KOŃCZĄCA I KADENCJĘ MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

13.12.2017

Dzisiaj odbyła się ostatnia sesja I kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania poruszono kwestie bezpieczeństwa miejskiego i osób starszych, a także działań mających na celu wsparcie osób potrzebujących oraz omówiono sprawozdanie Przewodniczącego Rady . Burmistrz Skwierzyny gorąco zachęcił seniorów do kontynuowania działalności społecznej w Radzie. Na zakończenie każdy członek Miejskiej Rady Seniorów otrzymał ryngraf od Burmistrza Lesława Hołowni i Przewodniczącej Rady Miejskiej Zofii Zawłockiej:

Z okazji zakończenia I kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie składam wyrazy uznania za aktywne działanie w środowisku Seniorów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia osób starszych w Gminie Skwierzyna.

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Zawłocka