JUBILEUSZ 20- LECIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU ABSTYNENTA „ZDRÓJ”

04.12.2017

W minioną sobotę 02.12.2017r. Klub Abstynenta ”Zdrój” obchodził Jubileusz 20- lecia powstania i działalności statutowej.

Prezes Klubu Maria Stańczuk przedstawiła historię i dorobek 20 lat, popartą prezentacją multimedialną przygotowaną przez Włodzimierza Szopinskiego. Klub jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, propaguje trzeźwy styl życia. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy i wpisania się do kroniki.

W uroczystości wzięli udział:
  - Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia z małżonką,
  - Radny Grzegorz Mrowicki reprezentował Starostę i Radę Powiatu Międzyrzeckiego,
  - Przewodnicząca Rady Miejskiej - Zofia Zawłocka,
  - Sekretarz Gminy - Bożena Kaśków,
  - Dyrektor Ośrodka Kultury - Maciej Zawidzki z małżonką,
  - Agata Smoleń - kierownik Dziennego Domu „Senior - Wigor”
  - Ewa Zdrowowicz - Kulik - Prezes Fundacji „Serce na dłoni” z mężem,
  - Państwo Jadwiga i Leon Dębscy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  - Panie Sylwia Guzicka i Anna Szulga - Międzyrzeckie Stowarzyszenie „SZANSA”
  - członkowie Klubu - Jubilata,
  - delegacje organizacji trzeźwościowych i abstynenckich oraz grup samopomocowych z Przytocznej, Pszczewa, Międzyrzecza i Skwierzyny.

Zarząd Klubu wyróżnił okolicznościowymi statuetkami za „wieloletnią współpracę oraz wsparcie realizacji celów statutowych” niżej wymienionych:

- Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię,
- Starostę Międzyrzeckiego - Grzegorza Gabryelskiego,
- Agnieszkę Czaczkowską - przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Renatę Nawrot - członka Komitetu Założycielskiego,
- Ewę Kaniewską - księgową wolontariuszkę,
Liczne podziękowania otrzymali najaktywniejsi członkowie Klubu.

Burmistrz w Skwierzyny w uznaniu wieloletniego dorobku Stowarzyszenia wyróżnił Medalem „Bene Meritus Skwierzyna - Miasto Królewskie”
- Klub Abstynenta „Zdrój”
- Marię Stańczuk
- Elżbietę Szopinską
- Jana Nowackiego

Jubileusz uświetniły występy Zespołu tanecznego  „Trans” ,solistów Jerzego Garniewicza i Macieja Zawidzkiego.

Po części oficjalnej i artystycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Wszystkim członkom Klubu, instytucjom, przyjaciołom i sympatykom oraz wolontariuszom dziękujemy za pomoc, wsparcie i życzliwość.

Informacja: Zarząd Klubu Abstynenta "Zdrój"