XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

01.12.2017

Informujemy, iż w dniu  5 grudnia  2017 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
4.    Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały dostępny jest TUTAJ.