KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

29.11.2017

W związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 29 listopada 2017r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1 (mała sala narad - I p.).

Podczas konferencji podsumujemy realizację projektu oraz wręczymy foldery informacyjno - promocyjne.

Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one ze zmianami systemowymi oraz przemianami społeczno - kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż wówczas kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi oraz zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach. Realizacja wspomnianego projektu zdecydowanie da temu pozytywny wymiar.