UMOWA NA REMONT ULICY CHROBREGO PODPISANA

28.11.2017

28 listopada 2017 roku Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podpisał z wykonawcą - Dionizym Woińskim  umowę na „Przebudowę oraz budowę ciągu pieszo - rowerowego  w ulicy Bolesława Chrobrego w m. Skwierzyna na działkach  nr ewid. 164/3, 221, 230, 231 obręb 3 - Skwierzyna" – etap I.

Wykonawca został wyłoniony w kolejnym przetargu nieograniczonym.

Zakres inwestycji będzie obejmował przebudowę oraz budowę ciągu pieszego przy ul. Chrobrego w Skwierzynie o łącznej długości ok. 500mb. Ciąg komunikacyjny będzie podzielony na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 - 2,0 m o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym. Ciąg pieszy o szerokości 1,65 - 2,0 m, nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym. Przestrzeń pomiędzy ciągiem komunikacyjnym, a istniejącymi obiektami mieszkalnymi będzie wypełniona kostką betonową bezfazową w kolorze szarym.

Koszt inwestycji wynosi: 345.000,01 zł brutto.

Planowany termin zakończenia prac: 20 grudnia 2017 roku.

Wykonawca: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych z siedzibą  w Krzeszycach (66-435) przy ul. Wojska Polskiego 45.