POROZUMIENIE PODPISANE

20.03.2017

Dzięki podpisanemu porozumieniu Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie będzie miał klasy patronackie.

W Skwierzyńskim Ośrodku Kultury miało miejsce podpisanie porozumienia między Gminą Skwierzyna (reprezentowaną przez Burmistrza Lesława Hołownię), Zespołem Szkół Technicznych (reprezentowanym przez wicedyrektora Grzegorza Mrowickiego), firmą Janas Logistics sp. z.o.o (reprezentowaną przez pana Zbigniewa Janasa) i Grupą Wróbel Autoryzowanym Dealerem i Serwisem Marki Mercedes – Benz (reprezentowaną przez pana Bartosza Adamczewskiego).

Wśród przybyłych na podpisanie porozumienia gości byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego: Romuald Gawlik, starosta: Grzegorz Gabryelski, radni powiatowi, radni miejscy i sołtysi z gminy Skwierzyna, a także nauczyciele i uczniowie ZST.

Porozumienie ma na celu objęcie Patronatem klas ZST w zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Technik spedytor, Technik logistyk, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych.

Dodatkowo ma na celu podniesienie kwalifikacji uczniów ZST jako przyszłych, świadomych i fachowych uczestników rynku pracy w dziedzinach transportu i mechaniki samochodowej poprzez zajęcia praktyczne, praktyki i staże w obu firmach, a także możliwość zakończenia nauki z prawem jazdy kategorii C, C+E.

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wyraził nadzieję, że dzięki wytężonym wysiłkom Skwierzyna stanie się liderem na skalę województwa w dziedzinie kształcenia przyszłych kadr specjalistycznych wśród mechaników i kierowców.