DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W 2017 R.

23.11.2017

Terminy składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych w 2017 r.
Lubuski Kurator Oświaty zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych do 7 grudnia b. r.
W związku z powyższym informuję, że w bieżącym roku zrealizowane zostaną tylko wnioski złożone do Burmistrza Skwierzyny do dnia 4 grudnia b.r., pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione do 4 grudnia lub złożone po tym terminie nie będą zrealizowane w bieżącym roku.
Realizacja tych wniosków nastąpi prawdopodobnie między 1 marca a  30 czerwca 2018 r.