PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE

13.11.2017

Uczniowie  Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie wkrótce będą mogli korzystać z nowych tablic interaktywnych. Gmina uzyskała dofinansowanie do zakupu tych specjalistycznych pomocy dydaktycznych z rządowego programu "Aktywna tablica".
„Aktywna tablica” to program MEN polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury   oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Do Wojewody Lubuskiego wpłynęło 179 wniosków od 83 organów prowadzących szkoły  o udzielenie wsparcia finansowego w ramach ww. programu. Limit środków przyznanych dla województwa lubuskiego na rok 2017 wynosi 2.546.250 zł.
W ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" wsparcie finansowe w województwie lubuskim otrzymały 163 szkół podstawowych na ogólną kwotę 2.228.826,50 zł w tym Zespół Edukacyjny w Skwierzynie w wysokości 13 898,000 zł.      
Tablice z całą pewnością uatrakcyjnią lekcje, dostarczą uczniom wielu wrażeń, zainspirują  i pobudzą do twórczego myślenia.
Udział szkoły w programie polega nie tylko na doposażeniu  w pomoce dydaktyczne w ramach programu, ale ponadto będzie ona zobowiązana do zrealizowania następujących zadań:
1. Uczestniczenia nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
a) zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
b) dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
2. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole ) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.
3. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły  uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki).