WIEJCE MAJĄ WODĘ

13.11.2017

Z końcem października br. zakończyły się prace przy budowie wodociągu do miejscowości Wiejce. Inwestycja polegała na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 3 km z Krobielewka (Stacja Uzdatniania Wody) do Wiejc. Ponadto wykonano 24 przyłącza wraz z zasuwami oraz 11 hydrantów naziemnych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 400.000,00 zł i finansowany był z dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a także środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie.