INFORMACJA W SPRAWIE STANU RZEKI WARTA I SYTUACJI POWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY

17.03.2017

Szanowni mieszkańcy. Trwający obecnie sezon zimowo - wiosenny oprócz częstych zmian pogody charakteryzuje się także m.in. wzrostem stanu wód w rzekach.

Kierując się troską o bezpieczeństwo w tym zakresie, przeprowadziliśmy przegląd zasobów w gminnym magazynie przeciwpowodziowym. Ponadto z inicjatywy Burmistrza Skwierzyny w dniu 14 marca br. odbył się przegląd stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy. W przeglądzie tym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Lubuskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Międzyrzeczu oraz sołtysi Gościnowa i Świniar.

Podczas oględzin stwierdzono, że wały są w dobrym stanie technicznym, a ich coroczna konserwacja przeprowadzana przez Inspektorat LUMiUW w Międzyrzeczu daje wymierne efekty. Na chwilę obecną Gmina Skwierzyna nie jest zagrożona powodzią, stan wód rzeki Warty utrzymuje się cały czas poniżej stanu ostrzegawczego. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w najbliższych dniach poziom Warty będzie spadał.