OGŁOSZENIE NR 7/2024 O PRZETARGU

14.06.2024

Informujemy, że ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna, położonej w obrębie 2 Skwierzyna, oznaczonej nr ewid. 80/26 o pow. 0,0059hazabudowanej budynkiem garażu o pow. użytkowej 46,17m2.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 7/2024 Burmistrza Skwierzyny z dnia 12 czerwca 2024 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 23 lipca 2024r. o godz. 10.00.

Wadium należy wnieść do 17 lipca 2024r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapa terenu

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10 i 11, tel. 95 7216533 i 95 7216536.