OGŁOSZENIE NR 5/2024 O PRZETARGU

14.06.2024

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży położone w obrębie 2 Skwierzyna, w rejonie ul. Starodworskiej, niezabudowane działki gruntu Nr 393 o pow. 0,0667ha, Nr 418 o pow. 0,0650ha i Nr 430 o pow. 0,0659ha, przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 22 lipca 2024r. o godz. 10:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 5/2024 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 22 lipca 2024r.

Wadium należy wnieść do dnia 16 lipca 2024r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa terenu

Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10 i 11, tel. 95 7216533 i 95 7216536.