RAPORT Z PROCESU OPINIOWANIA PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2024 - 2031

12.06.2024

Opracowanie gminnego programu rewitalizacji jest procesem długotrwałym i składającym się z wielu następujących po sobie etapów. Jednym z nich jest wystąpienie do określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) podmiotów o jego zaopiniowanie.

W dokumencie, który został zamieszczony poniżej zawarto zestawienie uwag i sugestii wniesionych przez instytucje, które opiniowały projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2024 – 2031.