SPOTKANIE Z DYREKTOREM EUROREGIONU PRO EUROPA VIADRINA

06.06.2024

Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski spotkał się z Dyrektorem biura Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA Panem Krzysztofem Szydłakiem. Podczas rozmowy poruszono tematy związane z możliwością ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej, które będą w dyspozycji Euroregionu. Burmistrz przedstawił Panu Dyrektorowi obszary w jakich Gmina Skwierzyna będzie się ubiegać o dofinansowania realizacji projektów, np. rozbudowa Centrum Edukacji Historycznej czy organizacja spotkań i festiwali kulturalnych. Pan Dyrektor Krzysztof Szydłak zadeklarował zorganizowanie szkolenia dla pracowników naszej gminy w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.