ZAWIADOMIENIE O II NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

10.05.2024

Informuję,  że  II nadzwyczajna sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 14 maja   2024 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

  1.Otwarcie obrad sesji.

  2.Stwierdzenie kworum.

  3.Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

a)      Zgłoszenie Komisji Skrutacyjnej.

b)      Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego,

c)      Przeprowadzenie tajnego głosowania,

d)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady (druk nr 1/24).

  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie (druk nr 2/24).

  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie i ustalenia jej składu osobowego (druk nr 3/24).

  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzyni (druk nr 4/24).

  7.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skwierzynie (druk nr 5/24).

  8.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skwierzynie i ustalenia jej składu osobowego (druk nr 6/24).

  9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skwierzynie (druk nr 7/24).

 10.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie i ustalenia ich składu osobowego (druk nr 8/24).

 11. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie(druk nr 9/24).

 12.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Skwierzyny(druk nr 10/24).

 13. Zamknięcie obrad.

       Przewodnicząca

      Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                              

     (-) Dorota Stefańska

Projekty uchwał dostępne TUTAJ