ZASTĘPCA BURMISTRZA SKWIERZYNY POWOŁANY

08.05.2024

8 maja 2024 r. Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski powołał swojego zastępcę. W obecności kierowników, dyrektorów, prezesów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Skwierzynie funkcję tę powierzył Panu Zbigniewowi Moraczyńskiemu.

Pan Zbigniew Moraczyński, lat 46, z wykształcenia inżynier budownictwa. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku budownictwo o specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od ponad 20 lat związany z pracą w budownictwie oraz samorządem gminnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał stopniowo w zależności od pracy na stanowiskach majstra budowy, inspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego, inspektora ds. nadzoru budowlanego, kierownika referatu inwestycji i ochrony środowiska, kierownika referatu inwestycji, drogownictwa i melioracji.  Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Executive MBA - Business Trends. Ponadto ukończył wiele szkoleń z różnych dziedzin, głównie w zakresie budownictwa, zamówień publicznych oraz zarządzania pracownikami.
W działalności pozazawodowej Członek Polskiego Związku Łowieckiego.

ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY.