SESJA INAUGURACYJNA IX KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

07.05.2024

We wtorek 7 maja 2024 r. w sali widowiskowej SOK odbyła się I sesja IX kadencji skwierzyńskiego samorządu. Obrady otworzyła i prowadziła do czasu wyboru przewodniczącego Radna Senior Ewa Ciećwierz.
Nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie Pana Stanisława Ruckiego zaświadczenie o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. Następnie w tajnym glosowaniu jednogłośnie wybrali Radną Dorotę Stefańską na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skwierzynie IX kadencji.
Kolejną odsłoną inauguracyjnej sesji było odebranie przez Burmistrza Skwierzyny Wojciecha Kowalewskiego zaświadczenia o wyborze na urząd burmistrza i złożenie przez niego ślubowania.
Podczas swojego pierwszego w tej roli wystąpienia Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski podkreślił, że wraz z radnymi mają wspólny cel – rozwój gminy dla dobra jej mieszkańców. Na zakończenie podziękował poprzednikom, Radnym Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi VII i VIII kadencji Lesławowi Hołowni za dotychczasową pracę, zaangażowanie i służbę na rzecz mieszkańców Gminy Skwierzyna.