POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

27.03.2024

W dniu 26.03.2024r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzyniekończące III kadencję tego gremium. Uczestniczyli w nim Radni seniorzy orazzaproszeni goście:         
 - burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia,         
- zastępca burmistrza Wojciech Kowalewski,    
- sekretarz gminy Bożena Kaśków,        
- pełnomocnik burmistrza ds senioralnych Maciej Zawidzki.      
Podczas obrad radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów.Przewodniczący MRS Włodzimierz Szopinski przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji.
Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podziękował Radnym Seniorom za dotychczasową prace społeczną i wręczył okolicznościowe statuetki.        
Posiedzenie zakończyło się  wzajemnym życzeniami świątecznymi.