RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

28.02.2024

W okresie od 16 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku przeprowadzone zostały przez Burmistrza Skwierzyny konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skwierzyna poprzez  zamieszczone Obwieszczenie nr RR.062.1.2023 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Mieszkańcy oraz interesariusze procesu rewitalizacji wymienieni w art. 2 ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późń. zm.) zaproszeni zostali do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji poprzez stronę internetową Gminy Skwierzyna.

Jednocześnie w dniu 16 stycznia 2024r. w prasie publicznej na łamach Gazety Wyborczej  zostało opublikowane Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie www.skwierzyna.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skwierzyna.pl, który należało przesłać na adres i [dot] pawlickaatskwierzyna [dot] pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna; lub za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/skwierzyna_kr_formularz
  • zbierania uwag i opinii w formie przeprowadzenia ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.skwierzyna.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/skwierzyna_kr_ankieta
  • ustnie do protokołu podczas spotkania on-line,  które odbyło się  w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz.15:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

W spotkaniu udział wzięły 4 osoby. Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu przedmiotowej uchwały.

Uwagi do projektu można było składać w okresie od 16 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem oraz formularzem konsultacyjnym dostępne były:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skwierzyna.pl oraz na stronie Internetowej www.skwierzyna.pl;
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
    w godzinach pracy urzędu.

W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały.

 

Lesław Hołownia

Burmistrz Skwierzyny