ZAWIADOMIENIE O LXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

15.02.2024

ZAWIADOMIENIE

Informuję,  że  LXXII sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 22 lutego 2024 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXI sesji z dnia 18.01.2024 r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Informacja w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy.
 6. Informacja w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy.
 7. Informacja o działalności Dziennego Domu Senior- Wigor za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  08.01.2024r. do 12.02.2024 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Klubów Dziecięcych w Skwierzynie za rok 2023.
 10. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2024r. ( druk nr 504/24).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu ( druk nr 505/24).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych ( druk nr 506/24).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2024-2034 ( druk nr 507/24).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej ( druk nr 508/24).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniedbania urzędnicze pracowników Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ( druk nr 509/24).
 17. Przyjęcie protokołu nr 1/2024 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie kontroli: „Gospodarki finansowej sołectw w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023”.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych –19.02.2024 r. (poniedziałek),  godz. 13.00   
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 20.02.2024 r. (wtorek),  godz. 13.00   

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski