GMINA POZYSKA NOWOCZESNY AUTOBUS DO PRZEWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

13.02.2024

7 lutego, burmistrz Skwierzyny, Lesław Hołownia, przy kontrasygnacie skarbnika gminy, Agnieszki Laszczak, podpisał w trybie elektronicznym z Przedsiębiorstwem Usługowym Bus Service  Jerzy Biedulewicz z Augustowa umowę na dostawę dla gminy Skwierzyna nowego (rok produkcji 2024) autobusu do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy jest efektem rozstrzygniętego w ubiegłym tygodniu przetargu, w wyniku którego pozyskamy 24 - miejscowy autobus marki Mercedes Benz Sprinter, przystosowany również do przewozu osób na wózku inwalidzkim. Umowa przewiduje termin dostawy pojazdu do 5 miesięcy od daty jej zawarcia, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2024 r.

Autobus zostanie zakupiony za 509 220 zł, z czego 329 970 zł (ok. 65 %) gmina otrzyma w odpowiedzi na pozytywnie oceniony wniosek - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota- 179 250 zł - to wkład własny gminy.

Gmina Skwierzyna w trakcie roku szkolnego codziennie dowozi kilkoma mikrobusami około 30 uczniów z niepełnosprawnościami do ośrodków specjalistycznych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Lipkach Wielkich, gdzie uczestniczą oni w zajęciach przedszkolnych i szkolnych. Część busów to pojazdy kilkunastoletnie, z dużym przebiegiem.

Zakup nowoczesnego i komfortowego autokaru pozwoli na stopniową poprawę warunków podróży do szkół i przedszkoli, przede wszystkim do Gorzowa Wlkp.

Dofinansowanie ze środków PFRON zostało przyznane w ramach  Programu wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2023

Poniżej zdjęcie poglądowe