POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

09.02.2024

8 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni. Tematem spotkania była pogarszająca się sytuacja hydrologiczna na rzece Warta. Burmistrz po przywitaniu gości przekazał głos Zastępcy Burmistrza Wojciechowi Kowalewskiemu, który przedstawił aktualną sytuację jaka występuje w związku ze wzrostem poziomu rzeki Warta, omówił ewentualne zagrożenia jakie mogą wystąpić w razie nagłego przyrostu wody i procedurę uruchomienia sił i środków, które będą bezpośrednio użyte w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ponadto przedstawił informację o stanie wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz omówił zadania do realizacji na najbliższe dni. Jednym z nich jest regularny przegląd wałów przeciwpowodziowych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc gdzie występują skupiska domów mieszkalnych. Przegląd dokonywany będzie przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komendę Powiatową PSP
w Międzyrzeczu. Podczas posiedzenia przedstawiciele poszczególnych służb i instytucji przedstawili stan przygotowań zasobów ludzkich i sprzętowych będących w ich dyspozycji na wypadek akcji przeciwpowodziowej. Obecnie (09.02.2024 r. godz. 11:00) stan rzeki Warta na punkcie wodowskazowym w Skwierzynie wynosi 381 cm (stan ostrzegawczy 380 cm, stan alarmowy 460 cm). Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego od początku stycznia do odwołania codziennie monitoruje odczyty. W związku z powyższym Burmistrz Skwierzyny Zarządzeniem NR 0050.20.2024 z dnia 8 lutego 2024 roku wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego.     

 

W posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli:

- Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia
- Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski
- Sekretarz Gminy Bożena Kaśków  
- z-ca dowódcy 35 SdrOP mjr. Marek Januszczak
- reprezentujący dowódcę 151 blp WOT w Skwierzynie por. Tomasz Kozłowski
- Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu bryg. Marek Koperwas
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu mł. bryg. Szymon Winnicki
- Komendant Komisariatu Policji w Skwierzynie  asp. szt. Andrzej Maksymiuk
- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Skwierzynie podkom. Maciej Stańczuk
- Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP dh Marcin Sosnowski  
- Prezes ZUK Mirosław Galik
- Prezes STBS Maciej Głogowski
- Dyrektor SOK Maciej Zawidzki
- Zastępca Kierownika OPS Karolina Bilon – Kruś
- Dyrektor ZE w Skwierzynie Leszek Pawłowski
- Zastępca Dyrektora ZE w Skwierzynie Ewa Adamiec
- Dyrektor ZSTiO Grzegorz Mrowicki
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzynowie Krystyna Filipiak – Wowczko
- Sołtys Wiejc Mirosław Gołaś
- Sołtys Gościnowa Anna Kłos
- Naczelnik OSP Trzebiszewo Natalia Pacholak
- Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Alicja Modras
- Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji Zbigniew Moraczyński
- Kierownik Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Magdalena Janas
- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Jolanta Mróz – Pawluk