CYBERBEZPIECZNA GMINA SKWIERZYNA

02.02.2024

Gmina Skwierzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości niespełna 700.000,00 zł, (co stanowi 93% kosztów kwalifikowalnych) w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest to projekt skierowany do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich.

Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

Planujemy realizację działań w zakresie cyberbezpieczeństwa na terenie Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakup specjalistycznego sprzętu IT oraz wdrożenie oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej, sieci i zasobów. Realizacja projektu pomoże wykrywać anomalie, nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia. W ramach obszaru kompetencyjnego zaplanowano także podstawowe szkolenia dla pracowników JST budujące świadomość “cyberzagrożeń” i sposobów ochrony.