ZASTRZEŻ SWÓJ PESEL

17.11.2023

Chcesz mieć pewność, że nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy? Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, ani nie kupi sprzętów na raty. Ta usługa wchodzi w życie 17 listopada 2023r.

Usługa Zastrzeż PESEL umożliwi obywatelom: 

  1. Zastrzeżenie numeru PESEL. 
  2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. 
  3. Ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL. 
  4. Sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje i firmy. 
  5. Podgląd historii zmian statusu. 

Zastrzeżenie numeru PESEL - jak to zrobić?
W celu zastrzeżenia numeru PESEL wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać także osobiście w placówce bankowej, na poczcie oraz w dowolnym urzędzie gminy.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie osobisty wniosek, złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich (z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców).

Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia będzie bezpłatne.

Wszelkich informacji dot. zastrzegania numeru PESEL udzielają pracownicy Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie - p. nr 3, tel. 95 7 216 543 lub 523.